Measurements of bubble behaviour in a pressurized fluidized bed burning coal, using capacitance probes
Paper i proceeding, 1982

Författare

Alf-Erik Almstedt

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

Chalmers, Tillämpad mekanik

Erik Olsson

DOE, Proc. 7th Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion, Philadelphia

Vol. 1 89-98

Ämneskategorier

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06