Measurements of bubble behaviour in a pressurized fluidized bed burning coal, using capacitance probes - Part II
Paper i proceeding, 1985

Författare

Alf-Erik Almstedt

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

Chalmers, Tillämpad mekanik

DOE, Proc.8th Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion, Houston

Vol. 2 865-877

Ämneskategorier

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06