Measurements of the bubble behaviour and the oxygen distribution in a pilot scale pressurized fluidized bed burning coal
Paper i proceeding, 1987

Författare

Alf-Erik Almstedt

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

Chalmers, Tillämpad mekanik

Evert Ljungström

Institutionen för oorganisk kemi

ASME, Proc. 9th Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion, Boston

Vol. 1 575-585

Ämneskategorier

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06