Developing User-Friendly Interfaces for Medical Devices
Paper i proceeding, 2003

medical systems

systems design

validation

Methodology

user interfaces

Författare

Erik Liljegren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

8th IFAC Symposium on Automated Systems Based on Human Skill

Ämneskategorier

Maskinteknik

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07