Eliciting User Requirements and Evaluation of Usability for Insulin Pumps
Paper i proceeding, 2004

human factors engineering

Insulin pumps

interface design

usability

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Anna Jönsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

36th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society Conference

Ämneskategorier

Maskinteknik

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08