Designing Intermodal Supply Chains
Rapport, 2014

WP3 Report, Sustainable Intermodal Supply Systems for Biofuel and Bulk Freight

Författare

Jonas Flodén

Göteborgs universitet

Johan Woxenius

Göteborgs universitet

Fawad Awais

Göteborgs universitet

Jon Williamsson

Göteborgs universitet

Helena Billing Clason

Dag Hersle

Johanna Enström

Behzad Kordnejad

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10