Emerging technologies and the future of humanity
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Physica Scripta

0031-8949 (ISSN)

Vol. 89 12 120201-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Nanoteknik

Datorseende och robotik (autonoma system)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1088/0031-8949/89/12/120201

Mer information

Skapat

2017-10-07