Emerging technologies and the future of humanity
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Physica Scripta

00318949 (ISSN) 14024896 (eISSN)

Vol. 89 12 120201-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Nanoteknik

Datorseende och robotik (autonoma system)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1088/0031-8949/89/12/120201

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-08