Vad händer när datorerna blir smartare än vi?
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Forskning och Framsteg

7

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07