Can Carbon Finance Take Small-scale Agroforestry to The Next Level?
Övrigt, 2014

Författare

Eskil Mattsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Matilda Palm

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Marion Davis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Geovetenskap och miljövetenskap

Trädgårdsvetenskap/hortikultur

Naturgeografi

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07