Nyttiggörande av överskottsel: fallet elektrobränslen
Kapitel i bok, 2014

Författare

Maria Grahn

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Maria Taljegård

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jimmy Ehnberg

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Sten Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Perspektiv på förnybar el 2014

26-27
978-91-980974-3-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-3-6

Mer information

Skapat

2017-10-07