Vad är ett bioraffinaderi?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Thore Berntsson

Industriella energisystem och tekniker

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Lisbeth Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Perspektiv på förädling av bioråvara 2014

8-9
978-91-980974-5-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-5-0

Mer information

Skapat

2017-10-07