Hur mycket bioprodukter behövs?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Mathias Janssen

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Perspektiv på förädling av bioråvara 2014

10-11

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-5-0

Mer information

Skapat

2017-10-07