Var ska man bygga framtidens bioraffinaderier?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Karin Pettersson

Industriella energisystem och -tekniker

Simon Harvey

Industriella energisystem och -tekniker

Perspektiv på förädling av bioråvara 2014

20-21

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-5-0

Mer information

Skapat

2017-10-07