Hur kan effektivitet mätas i ett bioraffinaderi?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Fredrik Lind

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Stefan Heyne

Industriella energisystem och tekniker

Filip Johnsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Perspektiv på förädling av bioråvara 2014

22-23
978-91-980974-5-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-5-0

Mer information

Skapat

2017-10-08