Hur mycket kan biodrivmedel minska utsläppen av växthusgaser?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Karin Pettersson

Industriella energisystem och -tekniker

Maria Grahn

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Perspektiv på förädling av bioråvara 2014

24-25
978-91-980974-5-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-5-0

Mer information

Skapat

2017-10-07