Carbon Nanotubes/Nanofibers Composites from Cellulose as Electrodes for Sustainable Energy Devices
Paper i proceeding, 2014

Författare

Volodymyr Kuzmenko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Muhammad Amin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Olga Naboka

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Henrik Staaf

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Gert Göransson

Göteborgs universitet

Mohammad Mazharul Haque

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Vincent Desmaris

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

The World Conference on Carbon (Carbon2014), June 29 - July 4, Jeju, South Korea

Vol. ORT6-54

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Produktion

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Nanoteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet