Product Platform Development - Proceedings from the 7th Workshop on Product Structuring
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Product Development

Product Modeling

Platforms

Redaktör

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-975079-1-1

Mer information

Skapat

2017-10-06