A New Approach to Treat the RANS-LES interface in PANS
Paper i proceeding, 2014

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

ETMM10: International ERCOFTAC Symposium on Turbulence Modelling and Measurements

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik