A New Approach to Treat the RANS-LES interface in PANS
Paper i proceeding, 2014

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

ETMM10: International ERCOFTAC Symposium on Turbulence Modelling and Measurements

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-11