Partially-Averaged Navier-Stokes simulations of bluff body flows, 27th Nordic Seminat on Computational Mechanics
Paper i proceeding, 2014

Författare

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Guglielmo Minelli

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

27th Nordic Seminat on Computational Mechanics, October 22-24, 2014, Stockholm, Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07