The influence of wet pressing and precalendering on the structure and properties of double-coated board
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

calendering

paperboard

coating

stiffness

surface roughness

wet pressing

Författare

Olof Steffner

Harald Klemets

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Paperi ja Puu

Vol. 88 4 234-238

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07