Prediktering av termisk och kemisk åldring av SCR-katalysatorer
Paper i proceeding, 2014

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys

Jonas Jansson

Kompetenscentrum katalys

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Energirelaterad Fordonsforskning, 8-9 Oktoober, Göteborg, Sverige

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08