Byggnadsmekanik-Strukturmekanik, Studentlitteratur
Bok, 1995

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08