Construction Process Improvement
Samlingsverk (redaktörskap), 2003

Redaktör

Brian Atkin

Jan Borgbrant

Per-Erik Josephson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

0-632-06462-5

Mer information

Skapat

2017-10-06