Editorial: Optimization of Maintenance Activities—Models, Methods, and Applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Michael Patriksson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ann-Brith Strömberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Annals of Operations Research

0254-5330 (ISSN) 1572-9338 (eISSN)

Vol. 224 1 193-196

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1007/s10479-014-1762-8

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-19