Poor quality costs in the central governments budget: the influence on costs for construction projects
Paper i proceeding, 2005

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Lasse Saukkoriipi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Proceedings of 11th Joint CIB Interational Symposium Combining Forces, Advacing Facilities management and Construction through Innovation, Helsinki 13-16 June 2005

Vol. 3 352-357

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15