Project Leadership Influence on Human Error Cost
Paper i proceeding, 2002

Författare

Per-Erik Josephson

Institutionen för byggnadsekonomi

Procurement Systems & Technology Transfer, Proceedings of the International Symposium of the Working Commission CIB W92, January 14-17 2002, Trinidad & Tobago

485-495

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06