Communication in building projects: empirical results and future needs
Paper i proceeding, 2001

Författare

Bo Carlsson

Per-Erik Josephson

Institutionen för byggnadsekonomi

Bengt Larsson

Institutionen för byggnadsekonomi

Performance in Product and Practice, Proceedings of CIB World Building Congress 2nd to 6th April 2001, Wellington, New Zealand

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06