Byggarbetsledarens situation – är den möjlig att förändra?
Paper i proceeding, 1999

Författare

Kjell Fröjdendahl

Göran Nilsson

Karin Sjöbris

Ulrica Wallström

Institutionen för byggnadsekonomi

Per-Erik Josephson

Institutionen för byggnadsekonomi

Construction Economics and Organiization, Proceedings of the Nordic Seminar on Construction Economics and Organization 12-13 April 1999, Göteborg, Sweden

147-154

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07