Minskat slöseri för ökad konkurrenskraft
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Lasse Saukkoriipi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

V-byggaren

1 42-45

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15