Slöseri i byggprojekt: behov av förändrat synsätt
Rapport, 2005

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Lasse Björkman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Styrkeområden

Building Futures

Produktion

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv