Slöseri i byggprojekt: behov av förändrat synsätt
Rapport, 2005

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Lasse Saukkoriipi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15