Mat från havet ska göra oss friskare
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Biologi och bioteknik

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift

0023-5350 (ISSN)

Vol. 139 3 8-12

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07