Roller, relationer och kunskapsuppbyggnad i partnerlika organisationer: Hotel Gothia Towers
Rapport, 2002

Författare

Per-Erik Josephson

Institutionen för byggnadsekonomi

Göran Lindahl

Institutionen för byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06