Kvalitetsfelkostnader på 90-talet : en studie av sju byggprojekt, andra upplagan
Rapport, 2002

Författare

Per-Erik Josephson

Institutionen för byggnadsekonomi

Yngve Hammarlund

Institutionen för byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Report - Chalmers University of Technology, Department of Building Economics and Construction Management

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27