Kvalitetsfelkostnader på 90-talet – en studie av sju byggprojekt, andra upplagan
Rapport, 2002

Författare

Per-Erik Josephson

Institutionen för byggnadsekonomi

Yngve Hammarlund

Institutionen för byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06