Det konstiga är att vi inte upptäckte felet tidigare - betydelsen av tidig felupptäckt i byggprojekt
Rapport, 2001

Författare

Per-Erik Josephson

Institutionen för byggnadsekonomi

Bengt Larsson

Institutionen för byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06