Kommunikation i byggprojekt - verkligheter och möjligheter
Rapport, 2001

Författare

Bo Carlsson

Per-Erik Josephson

Institutionen för byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06