An Investigation of Outlet Boundary Conditions for Incompressible Near Field Acoustics
Paper i proceeding, 2005

Författare

J. Ask

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

11th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, AIAA 2005-2991, May 23-25, Monterey, California

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07