Zonal k-l Based Large Eddy Simulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

P. Tucker

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Computers & Fluids

Vol. 33 2 267-287

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08