Hybrid RANS-LES with Additional Conditions at the Matching Region
Paper i proceeding, 2003

Författare

Simon Dahlström

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Turbulence Heat and Mass Transfer 4 / Hanjali?, K., Nagano, Y., Tummers, M.J.

689-696

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08