Jet Noise Prediction Using Stochastic Turbulence Modeling
Paper i proceeding, 2003

Författare

Mattias Billson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

AIAA paper 2003-3282, 9th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08