Acoustic Source Terms for the Linear Euler Equations on Conservative Form
Paper i proceeding, 2002

Författare

Mattias Billson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

AIAA paper 2002-2582, Breckenridge

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08