Hybrid LES-RANS: A one-equation SGS Model combined with a κ - ω model for predicting recirculating flows
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik

International Journal for Numerical Methods in Fluids

Vol. 43 1003-1018

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08