LESFOIL: Large Eddy Simulation of Flow Around a High Lift Airfoil
Samlingsverk (redaktörskap), 2003

Redaktör

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

D. Cokljat

J Fröhlic

M.A. Leschziner

C. Mellen

W. Rodi

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07