A Framework for Combing Digital Human Simulations with Robots and Other Objects
Paper i proceeding, 2014

Författare

Niclas Delfs

Peter Mårdberg

Johan Carlson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Proceeding of ISHS 2014, Third International Summit on Human Simulation, Tokyo, Japan.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Matematik

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-07