Verification of diagnosability based on compositional branching bisimulation
Paper i proceeding, 2014

Författare

Mona Noori-Hosseini

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Proc. 19th IEEE International Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA 2014), Barcelona, Spain, September.


978-1-4799-4846-8 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Produktion

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Robotteknik och automation

Reglerteknik

DOI

10.1109/ETFA.2014.7005332

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-07