Återbruk var dag
Rapport, 2015

Författare

Klara Mörk

Chalmers, Arkitektur

Anna Gustafsson

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07