Lattice points on circles and discrete velocity models for the Boltzmann equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Laura Fainsilber

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Pär Kurlberg

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

SIAM Journal on Mathematical Analysis

0036-1410 (ISSN) 10957154 (eISSN)

Vol. 37 6 1903-1922

Ämneskategorier

Matematisk analys

DOI

10.1137/S040618916

Mer information

Skapat

2017-10-07