Smoothness of the solution of the spatially homogeneous Boltzmann equation without cutoff
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Laurent Desvillettes

Bernt Wennberg

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Communications in Partial Differential Equations

0360-5302 (ISSN) 1532-4133 (eISSN)

Vol. 29 1-2 133-155

Ämneskategorier

Matematisk analys

DOI

10.1081/PDE-120028847

Mer information

Skapat

2017-10-07