Solutions with increasing energy for the spatially homogeneous Boltzmann equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Xuguang Lu

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Nonlinear Analysis: Real World Applications

1468-1218 (ISSN)

Vol. 3 2 243-258

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07