A recursive Monte Carlo method for the Boltzmann equation in the Maxwellian case
Paper i proceeding, 2001

Författare

Lorenzo Pareschi

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Monte Carlo Methods and Applications

0929-9629 (ISSN) 15693961 (eISSN)

Vol. 7 3-4 349-357

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-08