Entropy dissipation and long-range interactions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

R. Alexandre

L. Desvillettes

C. Villani

Bernt Wennberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Archive for Rational Mechanics and Analysis

0003-9527 (ISSN) 1432-0673 (eISSN)

Vol. 152 4 327-355

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08